Generalforsamling i SBNR

Afholdt den 23-02-2021

Referat

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning og godkendelse heraf.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab og godkendelse heraf.
  4. Valg af 2 til bestyrelsen.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Eventuelt.
 1. Valg af dirigent

Svenne blev valgt til dirigent.

 1. Formandens beretning

2020 var et roligt år, hvor vi stille og roligt fik styr på alle vores udsendelser.

Fra 1. januar ansatte vi Marina, som flexjobber, på kontoret, dette frigjorde ressourcer, som så kunne bruges til selve sendefladen.

Der blev lavet forsøg med banko, men grundet for lidt opbakning, valgte vi, at stoppe igen.

Sidst på året, blev Henning syg, så Irene tog en del over for ham, det gav lidt mere arbejde, men vi kom fint igennem resten af året.

Desværre blev Henning ramt af nye sygdomme, og disse var han ikke stærk nok, til at klare, og Henning døde den 15-02-2021.

Dette var et stort tab, for radioen.

Der blev holdt 1 minuts stilhed, for at mindes Henning.

Irene valgte herefter, at stoppe, og flytte op i landet.

Fremtiden for SBNR er på plads, og vi kører i dag stærkere, da friske yngre kræfter er kommet til.

Beretningen godkendt.

 

 1. Kasserens beretning

Der har været en del investering i 2020, dette betyder, at vi har været nødsaget til, at låne lidt mod årets slutning, dette blev tilbagebetalt, da tilskuddet for 2021 kom i januar.

Generelt over året, fornuftig administration af tilskud, som uden de store investeringer, godt kan dække radioens udgifter.

Regnskab godkendt.

 

 1. Valg af 2 til bestyrelsen

Da Henning er afgået ved døden, og Irene ønsker, at stoppe, skal der vælges 2 nye til bestyrelsen.

Opstillet

Morten Bram Pedersen

Anita Bram Pedersen

Begge blev valgt ind.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 1. Indkomne forslag

Der var ikke kommet nogen forslag.

 1. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Generalforsamlingen blev afsluttet, og dirigenten takkede for god ro og orden.