Stiftende generalforsamling Skærbæk nærradio

 

 

Den 21. marts 2018 blev der afholdt stiftende generalforsamling på Skærbækgårdsvej 1,1 for ”Skærbæk nærradio”.

 

Dagsordenen var følgende:

1: Valg af dirigent

2: Forslag til vedtægter

3: Valg til bestyrelsen

4: Evt.

 

Ad. 1 – Dirigent

 

Til dirigent på den stiftende generalforsamling valgtes Lars Hansen der konstaterede, at i alt 6 personer var mødt op.

 

Dirigenten redegjorde kort for formålet med Skærbæk nærradio og dens formål.

 

Ad. 2 – Forslag til vedtægter

 

Der blev fremlagt forslag til vedtægter for Skærbæk nærradio. (Vedtægterne er vedlagt referatet)

Vedtægterne blev gennemgået punkt for punkt.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

AD,3 Valg til bestyrelsen

Som formand for bestyrelsen valgtes

Henning Jørgensen Tegningsberettiget 


Som næstformand valgtes

Svenne Langholz Tegningsberettiget

Som kasserer valgtes

Anita Langholz

 

Som Menig medlem

Irene Jørgensen

Som menig medlem

Marina Langholz

 

Ad. 4 – Evt.

 

Det blev besluttet at den valgte bestyrelsesformand snarest indkalder til foreningens første bestyrelsesmøde.

 

Generalforsamlingen hævet og foreningen stiftet.  


Skærbæk den 23-3-2018

 

Referent: Anita Langholz


Referatets rigtighed bekræftes som dirigent: